Em trai đang định cư ở nước ngoài muốn chuyển nhượng đất cho chị phải làm thủ tục gì?

Đặc trưng
Đã bán Chưa

Mô tả

Tôi có một người em trai, năm 2007 khi còn ở Việt Nam, hai chị em có mua chung một mảnh đất, nhưng đến năm 2009 em tôi đi du học nước ngoài, hiện giờ định cư ở nước ngoài. Tôi muốn mua lại mảnh đất đó, vậy thủ tục chuyển tiền cho em tôi như thế nào?

 

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 70/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối. Việc chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài trong trường hợp của bạn phải thuộc vào một trong các mục đích sau: “Điều 7. Chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài

1. Người cư trú là tổ chức được thực hiện chuyển tiền một chiều ra nước ngoài để phục vụ mục đích tài trợ, viện trợ hoặc các mục đích khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho các mục đích sau: a) Học tập, chữa bệnh ở nước ngoài;

b) Đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài;

c) Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài;

d) Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài;

đ) Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài;

e) Chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài;

g) Chuyển tiền một chiều cho các nhu cầu hợp pháp khác.

3. Người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài có ngoại tệ trên tài khoản hoặc các nguồn thu ngoại tệ hợp pháp được chuyển, mang ra nước ngoài; trường hợp có nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam thì được mua ngoại tệ để chuyển, mang ra nước ngoài. 4. Tổ chức tín dụng được phép có trách nhiệm xem xét các chứng từ, giấy tờ do người cư trú, người không cư trú xuất trình để bán, chuyển, xác nhận nguồn ngoại tệ tự có hoặc mua từ tổ chức tín dụng được phép để mang ra nước ngoài căn cứ vào yêu cầu thực tế, hợp lý của từng giao dịch chuyển tiền.” Việc chuyển một lúc 200.000 đến 300.000 USD có thể sẽ không thể thực hiện cùng một thời điểm bởi hạn mức mà quy định của pháp luật Việt Nam. Bởi vậy bạn cần liên hệ trực tiếp với các ngân hàng thương mại được phép thực hiện hoạt động này để được hướng dẫn và giải thích kỹ hơn.

Bandatbinhduong.vn – Theo diaoconline.vn

Vị trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Security Test