Hệ thống quản lý thông tin nhà, đất tỉnh Bình Dương

Đặc trưng
Đã bán Chưa

Mô tả

Tôi có một vài câu hỏi như sau:

1. Các phương tiện để quản lý thông tin nhà, đất của tỉnh là gì? Hiện nay, tỉnh sử dụng các phần mềm nào để quản lý thông tin về nhà, đất?

2. Một số tỉnh đã xây dựng hệ thống thông tin nhà đất để tạo thuận lợi cho các cơ quan, các cấp thuận lợi trong việc tìm kiếm thông tin đất đai, nhà ở. Vậy hiện nay tỉnh đã xây dựng hệ thống này chưa? Và các cấp, các cơ quan đã có những biện pháp, cách thức hay sự liên kết như thế nào để tạo nên một hệ thống đồng nhất trong việc quản lý, tra cứu và tìm kiếm thông tin nhà, đất.

Mong sớm nhận được câu trả lời. Xin cảm ơn!

 

Trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

  1. Các phương tiện để quản lý thông tin nhà, đất của tỉnh gồm hệ thống quản lý thông tin đất đai Vilis 2.0 để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (trong đó có hồ sơ quét) và trang WebGIS của Sở Tài nguyên và Môi trường.
  2. Nhằm tạo thuận lợi cho các cơ quan, các cấp thuận lợi trong việc tìm kiếm thông tin đất đai, nhà ở, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh đã phê duyệt dự án “Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý ngành Tài nguyên và Môi trường” dự kiến hoàn thành trong năm 2017, với mục tiêu sau:

– Xây dựng hệ thống thông tin quản lý đất đai thống nhất trong toàn tỉnh. Việc thiết kế hệ thống phải dựa trên chức năng nhiệm vụ về quản lý và điều kiện theo qui định của luật và phù hợp với định hướng xây dựng Văn phòng đăng ký đất đai hiện đại hoạt động dựa trên cơ sở dữ liệu số được qui định tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– Xây dựng được một hệ thống cơ cở dữ liệu tích hợp từ các thông tin của từng thửa đất, tờ bản đồ theo một tiêu chuẩn thống nhất về cơ sở toán học, định dạng dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, phân lớp thông tin… để đảm bảo về tính pháp lý của thông tin, mặt khác cơ sở dữ liệu này sẽ là nguồn tài liệu nền để xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về tài nguyên và môi trường của tỉnh nhà nhằm chia sẻ, trao đổi thông tin với các ngành, các cấp;

– Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mạng máy tính, trang bị phần mềm công nghệ nền, đào tạo nhân lực tại các văn phòng đăng ký đất đai;

– Các sản phẩm của phân hệ này là cơ sở để xây dựng các phân hệ GIS trong toàn bộ hệ thống.

Bandatbinhduong.vn – Theo binhduong.gov.vn

Vị trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Security Test